KRS 0000287982

przelew online

Grupa Wsparcia dla Rodziców po Stracie Dziecka

FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

 PROWADZI GRUPĘ WSPARCIA DLA RODZICÓW PO STRACIE

GRUPA WSPARCIA JEST PROWADZONA DLA RODZIN KTÓRE BYŁY POD OPIEKĄ WROCŁAWSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI

Strata bliskiej osoby doświadczana jest na wiele sposobów – fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Ważne jest aby uzmysłowić sobie, że te różne reakcje są naturalną częścią procesu żałoby. I tak jak każdy w inny sposób będzie odczuwał swój żal, tak samo nie ma jednego skutecznego sposobu na poradzenie sobie z nim.

Grupa wsparcia jest jednym z rozwiązań mających na celu pomoc w przejściu przez okres żałoby. Spotkania wnoszą nie tylko poczucie zrozumienia oraz otuchę, ale także pozwalają na odnalezienie sposobu na poradzenie sobie ze stratą, poprzez wysłuchanie historii innych, którym się to udało. Może to pomóc w przeżyciu żałoby oraz odnalezieniu swojego miejsca na dalszej drodze życiowej.

Osoby po stracie, chcące dołączyć do grupy wsparcia, w pierwszej kolejności zapraszamy na spotkania indywidualne z psychoterapeutą. Mają one na celu przygotowanie do późniejszej pracy w grupie.

Spotkania indywidualne prowadzone są przez psychoterapeutę systemowego.

Agata Hordecka – psycholog, psychoterapeuta systemowy.  Prowadzi psychoterapię dorosłych, par oraz młodzieży. Wspiera w pokonywaniu trudności w relacjach, stanach depresyjnych i lękowych, kryzysach, konfliktach oraz zaburzeniach emocjonalnych.
Ukończyła kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jest członkiem nadzwyczajnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Grupę prowadzą psycholog i psychoterapeuta. Ich rola polega na kierowaniu procesem grupowym.

Hanna Darian – psycholog, psychoterapeuta, diagnosta dzieci i młodzieży, wykładowca w zakresie psychologii rozwojowej i społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i ich rodzinami. Zajmuję się  poradnictwem, pomocą osobom w kryzysie, psychoterapią.  W swojej pracy łączy nurt psychoterapii  ericksonowskiej i  behawioralno-poznawczej.  Jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia psychoterapii, stale poszerza swoje kompetencje, przestrzega kodeks etyczny zawodu psychologa, a swoje metody pracy poddaje superwizji.

Marta Wudniak – psycholog, psychodietetyk. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, wspieraniem procesu zmiany nawyków zdrowotnych oraz procesami motywacyjnymi.  Stale poszerza swoje kompetencje, przestrzega kodeks etyczny zawodu psychologa, a swoje metody pracy poddaje superwizji.

Miejscem spotkań jest siedziba Fundacji – Wrocław, ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

Chętnych do udziału w spotkaniach prosimy o kontakt mailowy: marta.wudniak [at] hospicjum.wroc.pl (marta.wudniak)hanna.darian [at] hospicjum.wroc.pl (@hospicjum.wroc.pl)  lub pod numerem telefonu: 511-451-069

 

Grupa Wsparcia Po Stracie Dziecka