KRS 0000287982

przelew online

Grupa Wsparcia dla Rodziców po Stracie Dziecka

FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI PROWADZI OTWARTĄ

GRUPĘ WSPARCIA DLA WSZYSTKICH RODZICÓW PO STRACIE

Strata bliskiej osoby doświadczana jest na wiele sposobów – fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Ważne jest aby uzmysłowić sobie, że te różne reakcje są naturalną częścią procesu żałoby. I tak jak każdy w inny sposób będzie odczuwał swój żal, tak samo nie ma jednego skutecznego sposobu na poradzenie sobie z nim.

Grupa wsparcia jest jednym z rozwiązań mających na celu pomoc w przejściu przez okres żałoby. Spotkania wnoszą nie tylko poczucie zrozumienia oraz otuchę, ale także pozwalają na odnalezienie sposobu na poradzenie sobie ze stratą, poprzez wysłuchanie historii innych, którym się to udało. Może to pomóc w przeżyciu żałoby oraz odnalezieniu swojego miejsca na dalszej drodze życiowej.

W ramach grupy wsparcia poruszane będą następujące tematy:

  • Integracja i budowanie zaufania w grupie
  • Komunikacja interpersonalna
  • Trening wyrażania potrzeb, opinii oraz swojego zdania i przekonań
  • Trening nazywania i rozpoznawania emocji
  • Nauka empatycznego słuchania i rozumienia rozmówcy
  • Role życiowe  i ich znaczenie w życiu
  • Rozumienie własnych potrzeb i szanowanie potrzeb innych
  • Techniki relaksacji i formy radzenia sobie z lękiem i stresem

Grupę prowadzą psycholog i psychoterapeuta. Ich rola polega na kierowaniu procesem grupowym.

Hanna Darian – psycholog, psychoterapeuta, diagnosta dzieci i młodzieży, wykładowca w zakresie psychologii rozwojowej i społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i ich rodzinami. Zajmuję się  poradnictwem, pomocą osobom w kryzysie, psychoterapią.  W swojej pracy łączy nurt psychoterapii  ericksonowskiej i  behawioralno-poznawczej.  Jest profesjonalnie przygotowana do prowadzenia psychoterapii, stale poszerza swoje kompetencje, przestrzega kodeksu etycznego zawodu psychologa, a swoje metody pracy poddaje superwizji.

Marta Wudniak – psycholog, psychodietetyk, koterapeuta, laureatka nagrody Dziekana SWPS we Wrocławiu za wkład w życie naukowe wydziału psychologii . Stale poszerza swoje kompetencje, przestrzega kodeksu etycznego zawodu psychologa, a swoje metody pracy poddaje superwizji.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 1600 i trwają 1,5 godziny.  Miejscem spotkań jest siedziba Fundacji  - Wrocław, ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

Harmonogram spotkań (soboty): 25.06, 30.07, 27.08, 24.09, 29.10, 26.11

Chętnych do udziału w spotkaniach prosimy o kontakt mailowy: marta.wudniak [at] hospicjum.wroc.pl (hospicjum.wroc.pl)  lub pod numerem telefonu: 511-451-069

 

Grupa Wsparcia Po Stracie Dziecka