Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci została powołana w 2007 roku w celu pozyskiwania środków na prowadzenie domowego hospicjum dla dzieci. Wówczas jedynego domowego hospicjum dla dzieci na całym Dolnym Śląsku. Fundacja to organizacja pożytku publicznego. Dzięki temu możecie Państwo przekazać na rzecz podopiecznych 1% podatku dochodowego w ramach rozliczenia rocznego PIT. Wpływy z 1% podatku są bardzo ważne dla naszego działania. To właśnie Twój 1% podatku pozwala kupować bardzo drogi sprzęt, opłacać domową rehabilitację, leki i specjalistyczne odżywki. Jednak oprócz 1% podatku istnieje jeszcze wiele innych sposobów pomocy, nie tylko materialnej. Zobacz Pomóż nam pomagać.

Dokumenty


Zespół Fundacji

  • Waldemar Gołębiowski

Waldemar GołębiowskiZałożyciel Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Doktor nauk medycznych, specjalista pediatra, specjalista medycyny paliatywnej oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Pomysłodawca i szef (od 2002 do 2006 roku) domowego hospicjum dla dzieci zorganizowanego pod nazwą Zespół Wyjazdowej Opieki Paliatywnej Akademickiego Szpitala Klinicznego - Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Od roku 2007 jest adiunktem w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu oraz wykładowcą opieki paliatywnej. Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Zainteresowania: historia, sport.

 

Rada Fundacji:

  • Bożena Szawlis
  • Tomasz Sokołowski

 

Prezes zarządu: Beata Hernik-Janiszewska

Główna księgowa: Joanna Pijanowska

Księgowa: Justyna Wiśniewska

Specj. ds. kadr i rozliczeń z NFZ: Agnieszka Nowacka

Promocja i edukacja: Ariadna Kamińska

Wolontariat: Kornelia Szymańska

Biuro Fundacji: Marta Golnik


Gmina Dzierżoniów

W dniu 15 marca 2016 podpisana została umowa z Gminą Dzierżoniów o nr 525/31/K/2016 na wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Gminy Dzierżoniów w wysokości 2 940 zł mamy możliwość dofinansować rehabilitację dla trójki dzieci z Gminy Dzierżoniów będących pod opieką naszej Fundacji.

logo Wrocławia

 

W dniu 25 kwietnia 2014 podpisana została umowa dotacyjna z Gminą Wrocław o nr H/DZ/1/2014. Dzięki środkom pozyskanym z budżetu Gminy Wrocław w wysokości 70 000 zł mieliśmy możliwość zakupić drobny sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny, materiały medyczne, odżywki, które poprzez odżywianie wpływają na skuteczność rehabilitacji oraz skutecznie opłacać samą rehabilitację dla dzieci będących pod opieką Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

 

 

Zgodnie z umową nr 1619(2296)/FPM/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Fundacja Polska Miedź w Lubinie przekaże na rzecz naszej Fundacji darowiznę w kwocie do wysokości 70 000 zł brutto z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego, materiałów medycznych oraz leków na potrzeby nieuleczalnie i przewlekle chorych z terenu woj. dolnośląskiego, będących pod opieką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.