Od dzisiaj ułatwienia w rozliczeniach PIT i możliwość przekazania 1%

Na mocy najnowszej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy nie będą musieli samodzielnie wypełniać PIT-37 za 2016 r. - zrobi to na ich wniosek urząd skarbowy. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby, które w ubiegłym roku osiągnęły dochody wyłącznie od płatników (z tytułu m.in. umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło) lub od organów rentowych, będą mogły urzędowi skarbowemu powierzyć sporządzenie PIT-37 za 2016 r.

Urząd skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie wniosku podatnika oraz informacji o jego dochodach przekazanych przez płatnika lub organ rentowy. Podatnik będzie mógł zawnioskować o uwzględnienie w rozliczeniu: opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem, ulgi na dzieci, ulgi na cele rehabilitacyjne, pracowniczych zryczałtowanych lub rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów, a także o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wniosek trzeba będzie złożyć w formie elektronicznej - za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wniosek o sporządzenie PIT-37 za 2016 r. będzie można przesłać od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r.

Również emeryci i renciści, którzy nie korzystają z ulg, a chcą przekazać 1% podatku, nie będą już musieli wypełniać PIT - wystarczy oświadczenie ze wskazaniem numeru KRS wybranej OPP. Nasz KRS to 0000287982. Państwa jeden procent to dla nas wiele dojazdów do podopiecznych, sprzętu, godzin rehabilitacji, zakupionych leków.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wniosek-o-sporzadzenie-zeznania-pit-wz

Jeden Procent dla Dzieci